Osobní údaje-GDPR

Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Provozovatel webu: Bc. Pavel Vodička ml., Chmelařská 1121 Varnsdorf 407 47 a prodejce zboží: Ivana Berounová, IČ: 46180877, sídlo Bartošova 401/27, 674 01 Třebíč, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Třebíč, je správci vašich osobních údajů, což znamená, že provádí zpracování osobních údajů a odpovídají za ně.

Zásady zpracování osobních údajů.

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. Osobní údaje kupujících zpracováváme transparentně, zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jaké údaje zpracováváme.

Pro účely, které jsou popsány dále, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: • identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, • kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa, • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o objednaných výrobcích, údaje o reklamacích, • údaje z vaší komunikace s námi: zprávy, které nám zasíláte.

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje.

vaše osobní údaje zpracováváme buď na základě vašeho souhlasu nebo bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy z důvodu, že nám to ukládá zákon nebo z našeho oprávněného zájmu. Jde o zpracování osobních údajů:

1. pro účely plnění smluvního vztahu a při vyřizování Vašich reklamací.

2. pro účely přímého marketingu.

3. pro účely plnění našich zákonných povinností.

4. pro účely našich oprávněných zájmů, zejména zajištění zkvalitnění služeb.

Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány a komu je předáváme.

Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme my jako správce osobních údajů. Vždy tak činíme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a zpracování v souladu s platnými právními předpisy. Údaje z objednávek uchováváme po dobu 5 let od vyřízení objednávky. Máme následující zpracovatele: Česká pošta, Zásilkovna, PPL a e-shopovou platformu ESHOP-RYCHLE. Nikdy neposkytujeme vaše údaje třetím osobám, aby je využily k jinému účelu.

Jak zpracovávané údaje získáváme.

Ve většině případů se jedná o osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci objednávky zboží, Vaší registrace do zákaznického systému nebo při elektronické a telefonické komunikaci nebo v rámci návštěvy naší provozovny.

Jaká jsou vaše práva.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte: • právo na přístup k Vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme, • právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje, • právo na výmaz Vašich osobních údajů. My tak učiníme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy a našimi oprávněnými zájmy, • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji, • právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci, • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu, • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na naši firmu nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, • více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

GDPR + cookies Návštěvou a užíváním těchto stránek souhlasíte s případným získáním vašich osobních údajů a informací o vašem procházení stránek. Více k GDPR na ÚOOÚ